<bdo id="to9oi"><del id="to9oi"></del></bdo>

 • <td id="to9oi"></td>

  <td id="to9oi"><del id="to9oi"><xmp id="to9oi">
 • <table id="to9oi"><strike id="to9oi"></strike></table>
 • <pre id="to9oi"><ruby id="to9oi"></ruby></pre>

  1. Toàn c?u hóa các t? ch?c R&D

   T?n d?ng l?i th? c?a n?n t?ng R&D Chau á, Chau ?u và Hoa K?

   Hàng n?m, kh?ng d??i 4% thu nh?p ho?t ??ng chính ???c s? d?ng ?? ??u t? cho R&D và ph?n ??u chuy?n ??i thành c?ng ty d?a trên c?ng ngh? và c?ng ty d?a trên R&D.

   Huali tích c?c h??ng ?ng chính sách qu?c gia "M?t vành ?ai, m?t con ???ng" 16 ??i ly trên kh?p th? gi?i nh?m cung c?p cho khách hàng các d?ch v? k? thu?t n?i ??a hóa "m?t c?a" nhanh chóng và hi?u qu?.

   Hàng n?m tham gia h?n 10 tri?n l?m Qu?c t? và h?i th?o k? thu?t, bán s?n ph?m ??n 25 qu?c gia và khu v?c bao g?m Vi?t Nam, Thái Lan và Philippines. Trong ?ó, giá tr? xu?t kh?u thi?t b? ch?n nu?i gia c?m c?a Vi?t Nam và Philippines ??ng ??u c? n??c .

   ?ng ty duy trì m?i quan h? h?p tác t?t ??p v?i các khách hàng TOP10 n??c ngoài và TOP30 trong n??c, chi?m v? trí ??u ngành

   Hotline phòng kinh doanh:
   • 19802511917 18094440397
   曰曰碰天天碰国产,韩国一级无码免费a片,japanese无码专区,老师喂我乳我脱她裤子日本电影