<bdo id="to9oi"><del id="to9oi"></del></bdo>

 • <td id="to9oi"></td>

  <td id="to9oi"><del id="to9oi"><xmp id="to9oi">
 • <table id="to9oi"><strike id="to9oi"></strike></table>
 • <pre id="to9oi"><ruby id="to9oi"></ruby></pre>

  1. D? án t?ng h?p ngành ch?n nu?i heo Keyouqianqi 2

   ngày phát hành:2020-09-27

   Gi?i thi?u:

   Lá c? ph?i tr??c 1 tri?u l?n ch?n nu?i c?ng nghi?p d? án tích h?p ? khorchin, xinan league ? n?i m?ng c?, lá c? ph?i tr??c c?a khorchin, d? án tuy?n d?ng san v?n ??ng l?c h?p ? phía tr??c c?a khorchin.

   Lu?n lu?n ??u t? d? án g?n kho?ng 6.600 tri?u ??-la, lu?n lu?n tòa nhà di?n tích kho?ng 40,000 ㎡, sau khi t?t c? TouChan, nó có ChuLan dài 5 n?m gi?m nhi?t ShengZhu. D? án này ch? y?u bao g?m các nhà tuy?n d?ng cho hai, ch?t béo nhà m??i, h? tr? m?t tòa nhà v?n phòng, m?t phòng phan ph?i, m?t kênh kh? trùng s?n xu?t, m?t phòng b?m n??c, m?t c?ng kh? trùng kênh, hai phòng l?n, hai phòng l?n và con l?n.

   Khách hàng tuy?t v?i c?ng ty ???c ?y quy?n b?i d? án EPC (thi?t k?, mua s?m, xay d?ng, etc.) t?ng h?p h?p ??ng xay d?ng lá c? phía tr??c bên ph?i c?a các d? án san v?n ??ng và các c? s? h? tr?, ch?u trách nhi?m v? thi?t k? th? c?ng, k? thu?t dan s?, xay d?ng thép, thi?t b? k? thu?t, và xay d?ng các c? s? h? tr? t??ng ?ng, cài ??t, g? l?i và các d?ch v? m?t c?a hàng. D? án ?? hoàn thành thành c?ng vi?c ch?p nh?n và s? d?ng!

   Hotline phòng kinh doanh:
   • 19802511917 18094440397
   曰曰碰天天碰国产,韩国一级无码免费a片,japanese无码专区,老师喂我乳我脱她裤子日本电影